Regio Professionals conformeert zich aan de geldende CAO van de branchevereniging Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Voor tijdelijke projecten werken wij samen met EasyStaff een professionele NEN-4400:2010 gecertificeerde Payroll-organisatie.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

Regio Professionals