Regio Professionals conformeert zich aan de Wet Persoons Registratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden naar aanleiding van uw contactverzoek. Toegezonden CV’s worden geacht met uw instemming te kunnen worden toegevoegd aan onze database.

Regio Professionals geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Deze site maakt geen gebruik van Cookies. De door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Regio Professionals